עו”ד פרופ' אריאל בנדור – רשימת פרסומים אקדמיים

ספרים

מחבר
 1. חוקי-יסוד(צפוי להתפרסם ב-2016)
 2. עושה הכובעים – שיחות עם אהרן ברק(2009) – עם זאב סגל
 3. חוק-יסוד: הצבא(2000) – עם מרדכי קרמניצר
עורך
 1. ספר מרדכי קרמניצרוחוברת מורחבת של כתב-העת משפט וממשל לכבוד פרופ' מרדכי קרמניצר (צפויים להתפרסם ב-2015) – עם חאלד גנאים
 2. ספר יצחק זמיר על משפט, ממשל וחברה(2006) – עם יואב דותן

מאמרים בכתבי-עת

 1. Unconstitutional Criminalization, New Criminal Law Review (forthcoming, 2015) – coauthored with Hadar Dancig-Rosenberg
 2. How Proportional is Proportionality?, International Journal of Constitutional Law (ICON)(forthcoming, 2015) – coauthored with Tal Sela
 3. "עבירות פליליות וזכויות חוקתיות",משפט וממשל (עתיד להתפרסם, 2015) – עם הדר-דנציג-רוזנברג
 4. "המעמד החוקתי של זכויות נפגעי עבירה", עיוני משפט לו 605 (2015)
 5. The Reciprocal Engulfment of Law and Ethics in Israel: The Case of Appointments to Senior Positions,23 Transnational Law & Contemporary Problems 229 (2014) – coauthored with Michal Tamir
 6. "מינוי בכירים בישראל: על הבולענות ההדדית של משפט ואתיקה", משפט ועסקים יז 409 (2014) – עם מיכל טמיר
 7. "על המידתיות של המידתיות", משפטיםמב 1097 (2012) – עם טל סלע
 8. "מגמות במשפט ציבורי בישראל: בין משפט לשפיטה", משפט וממשל יד 377 (2012)
 9. The Constitutional Status of Human Dignity in Germany and Israel, 44 Israel Law Review 25 (2012) – coauthored with Michael Sacks
 10. Symposium: Justice Aharon Barak, The Judicial Discretion of Justice Aharon Barak, 47 Tulsa Law Review 465 (2011) – coauthored with Zeev Segal
 11. Symposium: Justice Aharon Barak, The Relevance of the Discourse of Judicial Activism v. Judicial Restraint, 47 Tulsa Law Review331 (2011)
 12. "מחקר אמפירי של המשפט בישראל – ממצאים ומשמעויות", עיוני משפט לד 351 (2011) – עם יפעת הולצמן-גזית
 13. Justiciability of the Israeli Fight against Terrorism, 39 George Washington International Law Review 149 (2007)
 14. "הגבולות של השופט ברק (או האם באמת קיים שיקול דעת שיפוטי)", משפט וממשל ט 263 (2006)
 15. Is It a Duck? On the Israeli Written Constitution, 6 Yale Israel Journal 53 (2005)
 16. "על דין ודיבורים", דין ודבריםא 327 (2005)
 17. Conceptualizing Yahoo! v. L.C.R.A.: Private Law, Constitutional Review and International Conflict of Laws”, 25 Cardozo Law Review 2178 (2004) – coauthored with Ayelet Ben-Ezer
 18. "ארבע מהפכות חוקתיות?", משפט וממשל ו 305 (2003)
 19. "חיי המשפט הם היגיון, ולכן הכול שפיט – על פורמליזם משפטי ראוי", משפט וממשל ו 591 (2003)
 20. On Aristotelian Equality, the Fundamental Right to Equality, and Governmental Discretion, 8 Review of Constitutional Studies1 (2003)
 21. The Constitution and Conflict-of-Laws Treaties: Upgrading the International Comity, 29 North Carolina Journal of International Law & Commercial Regulation 1 (2003) – coauthored with Ayelet Ben-Ezer
 22. The Israeli Constitution and the Fight against Terror, 13 Constitutional Forum 37(2003)
 23. The UN Convention of the Rights of the Child Meets the American Constitution: Toward a Supreme Law of the World, 11 International Journal of Children's Rights 273 (2003) – coauthored with Shulamit Almog
 24. "בטחון-פנים בישראל: המסגרת המשפטית", עיונים בביטחון לאומי 3, 21 (2002)
 25. "הטיית משפט, הכרת פנים מחשבות ביקורתיות על 'משפט כספרות'", מחקרי משפט יח 85 (2002)
 26. Constitutionalism and Trust in Britain: An Ancient Constitutional Culture, A New Judicial Review Model, 17 American University International Law Review683 (2002) – coauthored with Zeev Segal
 27. "עבר פלילי ללא הרשעה", משפט וצבא 16, 95 (2002)
 28. "קלישאות חוקתיות בין ביטוי ציבורי לכבוד פרטי", משפטיםלב 623 (2002) – עם מיכל טמיר
 29. "אווירת-צבא בביקורת שיפוטית בין שפיטות לפופולריות", פליליםט 413 (2001)
  [התפרסם גם בספר צבא חברה ומשפט (דפנה ברק-ארז עורכת, 2002) 413]
 30. "שיריוּן וחוקה פסק-דין ברגמן והשיח החוקתי בישראל", משפטיםלא 821 (2001)
 31. "חוקי-היסוד כבסיס לחוקה הצעה לחוקת ישראל", משפט וממשלה 15 (2000)
 32. "היועץ המשפטי לממשלה המשפט והמימשל", הפרקליט מד 423 (2000) – עם זאב סגל
 33. Investigating the Executive Branch in Israel and in the United States: Politics as Law, The Politics of Law, 54 University of Miami Law Review 193(2000)
 34. Parties in Israel: Between Law and Politics, 1 San Diego International Law Journal 101 (2000)
 35. "משפט מינהלי מול המציאות", מחקרי משפט טו 365 (2000)
 36. "הסמכות המינהלית של יצחק זמיר", משפט וממשל ה 571 (2000)
 37. Prior Restraint, Incommensurability, and the Constitutionalism of Means, 68 Fordham Law Review 289 (1999)
 38. "בני-אדם כאמצעי-בלבד ההיבט המשפטי", דברים א 76 (1998)
 39. "בגנות היחסיות של זכויות-היסוד", משפט וממשל ד 343 (1998)
 40. "נגד ביטול הבחירה הישירה של ראש הממשלה", משפט וממשל ד 11 (1997)
 41. Are There Any Limits to Justiciability?, 7 Indiana International & Comparative Law Review 311 (1997)
 42. "גבייה של הודאת נאשם וקבילותה מטרות, אמצעים, ומה שביניהם", פלילים ה 245 (1996)
 43. "התפתחויות בזכויות-היסוד של האדם במשפט הפלילי הדיוני", ספר השנה של המשפט הישראלי תשנ"ו 481 (1996)
 44. "דינו של הסכם פוליטי", משפט וממשל ג 297 (1995)
 45. "הביקורת השיפוטית על-פי השופט מנחם אלון", משפטים כה 481 (1995) – עם שולמית אלמוג
 46. "פגמים בחקיקת חוקי-היסוד", משפט וממשל ב 443 (1995)
 47. "המעמד החוקתי של תקנון הכנסת", משפטים כב 571 (1994)
 48. "עבירה פלילית ומניעה מוקדמת", פליליםג 240 (1993)
 49. "לקט פסקי-דין סקירה וביקורת", משפט וממשל א 221-213, 531-509 (1992-1993); רשימת הנושאים: פסילה מכהונה במועצה מקומית; האם מכרז ציבורי בא אל קצו עם כריתת החוזה?; חובתה של רשות מינהלית להתחשב ב"מעין מצג" שניתן לאזרח; אישום פלילי בעבירות מינהליות; סמכויות מקבילות, רישום טעמים ופרסום הנחיות; הטבות למתחרים עסקיים זכות-העמידה לעתור נגדן וסבירותן; החוקיות של הוראות פתיחה באש האם שאלה תיאורטית?.
 50. "המשפט המינהלי כתורת מינהל", משפט וממשל א 164 (1992)
 51. "בעיות בקודיפיקציה של החלק הכללי של המשפט המינהלי", מחקרי משפט ט 155 (1992)
 52. "שיקול-הדעת של בית-המשפט הגבוה לצדק מה הדין?", משפטים כא 161 (1991)
 53. "חופש לשון-הרע", משפטים כ 561 (1991)
 54. "חוזי המדינה וחוק התקציב", משפטים יט 185 (1989)
 55. "זכות המועמדות בבחירות לכנסת", משפטים יח 269 (1988)
 56. "השפיטות בבית-המשפט הגבוה לצדק", משפטים יז 592 (1987)
 57. "חופש הביטוי מעל לוחות-המודעות", משפטים יז 171 (1987)

מאמרים בספרים

 1. "המעמד החוקתי של יהודיות המדינה", ספר טובה שטרסברג-כהן (אהרן ברק, יצחק זמיר, אבנר כהן ומורן סבוראי עורכים, עתיד להתפרסם, 2015)
 2. "המעמד החוקתי של שיוריות המשפט הפלילי", ספר אליהו מצא (עתיד להתפרסם, 2015) – עם הדר דנציג-רוזנברג
 3. The Constitutional Significance of the Jewishness of Israel,The Israeli Nation-State: Political, Constitutional, and Cultural Challenges118 (Fania Oz-Salzberger & Yedidia Stern eds., 2014)
 4. Are Immigration Rights Constitutional Rights in Israel,Contemporary Challenges to the Nation State: Global and Israeli Perspectives 175 (Anita Shapira & Yedidia Stern eds., 2014)
 5. The Purpose of the Israeli Constitution, Israeli Constitutional Law in the Making – Comparative and Global Perspectives41 (Gideon Sapir, Aharon Barak & Daphne Barak-Erez eds., 2013)
 6. "טובת ילדים, זכויות האדם", ספר יצחק זמיר על משפט, ממשל וחברה 93 (יואב דותן ואריאל בנדור עורכים, 2006) – עם שולמית אלמוג
 7. "שוויון ושיקול דעת שלטוני על שוויון חוקתי ושוויון מינהלי", ספר שמגר מאמרים – חלק א 287 (אהרן ברק – יושב-ראש המערכת, ההוצאה לאור של לשכת עורכי הדין ו"המשפט", 2003)
 8. "המעמד המשפטי של חוקי-יסוד", ספר ברנזון כרך שני – בני סברה 119 (אהרן ברק וחיים ברנזון עורכים, 2000)
 9. "מפלגות: העניין המשפטי", קץ המפלגות הדמוקרטיה הישראלית במצוקה274 (דני קורן עורך, 1998)
 10. "חופש הרבייה כזכות-יסוד", הריון מסוג אחר 115 (אבינועם בן-זאב ושולמית אלמוג עורכים, 1996) – עם שולמית אלמוג
 11. "דיני מפלגות בפסיקת בתי-המשפט בישראל", חוק המפלגות בישראל 63 (דן אבנון עורך, 1993)

שיחות

 1. "דליה דורנר – זיכרונות", ספר דליה דורנר 15 (שולמית אלמוג, דורית ביניש ויעד רותם עורכים, 2009) – עריכה על בסיס תמלילים של שיחות עם שולמית אלמוג, ידידיה שטרן ואריאל בנדור
 2. "על משפט, ממשל וחברה: שיחה עם יצחק זמיר", ספר יצחק זמיר על משפט, ממשל וחברה 15 (יואב דותן ואריאל בנדור עורכים, 2006) – עם יואב דותן
 3. "שופט וסופר – שיחה עם יצחק אנגלרד ואברהם ב' יהושע", מחקרי משפט יח 17 (2002) – עם שולמית אלמוג
 4. ביקורות ספרים קצרות
 5. International Legitimacy and the Politics of Security: The Strategic Deployment of Lawyers in the Israeli Military, by Alan Craig, 29 Israel Studies Review 155 (2014)
 6. "הרשות השופטת בישראל" מאת יעקב צמח, משפט וממשל א 541 (1993)

רשימות בביטאונים מקצועיים – מבחר

 1. "עמדה על שלה", עורך הדין24, עמ' 78 (2014)
 2. "כי כה אמרה הכנסת", עורך הדין16, עמ' 48 (2013)
 3. "אסור משפטית, אבל לא בהכרח פלילי", עורך הדין 9, עמ' 22 (2010)
 4. "חופש אקדמי ומעורבות הממשלה בניהול האוניברסיטאות", אקדמיה 20, עמ' 27 (2009)
 5. "פוליטיקה כמשפט והגישה הביקורתית למשפט", בטאון אוניברסיטת חיפה 8 (2001)
 6. Politics as Law and the Critical Legal Studies, Outlook – The Journal of the University of Haifa 36 (2001)
 7. "מתי מפטרים רמטכ"ל", עורך הדין 25, עמ' 28 (2001)

מחקר

 1. Initial Periodic Report of the State of Israel Concerning the Implementation of the Convention on the Rights of the Child (CRC)(2001) כתיבת החלקים המשפטיים – עם שולמית אלמוג